Reference

Zde naleznete ukázky naší práce.

Výběr kategorií

Novostavba RD Řepešín, dodávka RD na klíč

5. 5. 2021

Novostavba RD ze zdiva Porotherm s následným tepelně izolačním obkladem a předvěšenou modřínovou provětrávanou fasádou. Pohledová tesařská konstrukce krvů do interiéru s nadkrokevní Ti a maloformátovou plechovou střešní krytinou RUUKKI Hyygge.

okna2 ŘE2.jpgIMG_20201021_103923 ŘE3.jpgIMG_20220420_134224 ŘE12.jpg

Informační středisko NP Šumava - Svinná Lada 21

6. 9. 2005

Rekonstrukce střešního pláště -  provedena výměna střešní kratiny, již vyžilého asfaltového šindele (nevhodně zvolená krytina) za betonovou tašku Bramac.

P1000009.JPGP3100015.JPGP3100017.JPG

Informační středisko NP Šumava - Kvilda 14

7. 10. 2007

Rekonstrukce střešního pláště -  provedena výměna střešní kratiny, již vyžilého dřevěnného šindele (nevhodně zvolená krytina k danému tvaru střechy a klimatickým podmínkám) za betonovou tašku Bramac.

Foto Petr 041.jpgFoto Petr 025.jpgFoto Petr 039.jpg

Střešní konstrukce novostavby RD Prachatice

9. 11. 2011

Realizována dodávka kompletní střešní konstrukce novostavby RD. Částečně provedena pohledová konstrukce krovu a nadkrokevní izolace, krytina Bramac Tegalit, klempířské prvky al. Prefa, střešní okna Velux.

P1020019.JPGP1030972.JPGP1030974.JPG

Stavební úpravy RD - sloupková konstrukce podkroví

31. 12. 2017

Formou dřevostavby (slouopková kstr.) byla provedena nástavba RD pro vybudování podkroví, vč. zhotovení kompletního nového střešního pláště s betonovou střešní krytinou Betonpres, dále provedena přístavba technické části RD tvárnicí Porotherm a stropní železobetonovou konstrukcí.

1ceh P1050664.JPG2ceh P1050666.JPG21ceh P1060006.JPG

Rekonstrukce střešního pláště RD v Boubínské oboře

26. 12. 2016

Byla provedena rekonstrukce střešního pláště RD. Doplňková hydroizolační vrstva provedena ve vysokém stupni těsnosti fólií Delta ALPINA od fa. Dorken, krytina pálená taška Tondach Stodo 12 engoba a falcovaný hliníkový plech Prefa vč. ostatních klempířských prvků.

Mileš 1 P1050116.JPGMileš 2 P1050117.JPGMileš 17 P1050572.JPG

Stavební úpravy RD

19. 12. 2017

Rekonstrukce RD provedena na klíč. Provedeno vybourání stávajících příček, stropních konstrukcí a podlah. Následně vyborány částečně nové otvory v stávajícím obvodovém zdivu, dále zbudovány nové podlahové konstrukce, příčky, stroní pohledové trámové kstr., otvorové výpně, nově zbudováno obytné podkroví. Nové topení, vodovod a elektroinstalace, omítky s malbamy a nakonec podlahové krytiny, schodiště, obklady, dlažby a interiérové vybavení. Fasáda, nová vrata a rekonstrukce povrchu drvorku budou provedeny v jarních měsících.

1ov IMG_20170224_152047.jpg2ov IMG_20170224_152158.jpg3ov P1050680.JPG

Přístavba technického zázemí RD se střešní terasou

17. 3. 2017

Zhotovena přístavba technického zázemí RD s rozšířením obytného prostoru o střešní terasu na objektu.

Část technického objektu je betonový monolit ve straceném bednění a část objektu je sloupková konstrukce dřevostavby s dřevěnnou provětrávanou fasádou.  Kompletní dodávka na klíč.

OseM 1 IMG_20161103_140009.jpgOseM 2 IMG_20161103_140101.jpgOseM 3 P1050610.JPG

Stavební úpravy RD Budyně 21

6. 10. 2016

Účelem realizace stavebních úprav RD bylo získání nových bytových prostor v podkrový.

Byla provedena demontáž stávající střešní a stropní konstrukce s částečním ubouráním zdiva. Následně byly zhotoveny betonové věnce zdiva, na části budovy proveden železobetonový strop a v zbývající části pohledová trámová stropní konstrukce. provedeny nová obvodová zdiva podkrový. Závěrem byla zhotovena nová střešní konstrukce.

P1050325.JPGP1050332.JPGP1050333.JPG

Rekonstrukce střešního pláště, Ruukki Hyygge

21. 9. 2018

Byla rekonstruována střešní krytina, stávající azbestocementová šablona nahrazena maloformátovou plechovou střešní krytinou RUUKKI Hyygge a rekonstrukce fasády.

Dvory obec - P1060330.JPGDvory obec - P1060334.JPGDvory obec - P1060337.JPG

Rekonstrukce střechy části bývalého Schwarzenberského dvora

25. 8. 2016

Z důvodu havarijního stavu puvodní střešní konstrukce, která byla již částečné propadlá a ve velmi zanedbaném stavu bylo nutno provést i kompletní výměnu tesařské konstrukce. Dále provedeny dílčí zednické práce a položena nová střešní krytina (bobrovka) s osazením nových klempířských konstrukcí.

P1050061.JPGP1050062.JPGP1050319.JPG

Novostavba roubeného RD Podolí, Prachatice

3. 5. 2012

Dodávka hrubé stavby novostavby roubeného RD

1m.jpg2m.jpg3m.jpg

Hracholusky, Novostavba RD

5. 2. 2014

Realizována tesařská pohledová konstrukce do interiéru, nadkrokevní izolace, klempířeké konstrukce Prefa, keramická krytina Bramac Turmalín v povrchové úpravě glazura, střešní okna Velux. Dále na ploché střeše na obytnou částí provedena hydroizolace, TI z EPS a vrchní hydroizolační asfaltové pásy. Zastřešení carportu a pergoly s provedenou falcovanou plechovou krytinou z hliníkového plechu PREFA.

oboP1030124.JPGP1030131.JPGP1030141.JPG

Okresní státní zastupitelství Prachatice

30. 7. 2015

Přetmětem dodávky byla stavba valbové střechy na stávající objekt s plochou střechou, která byla přes provedenou rekonstrukci nevyhovující.

P1040694.JPGP1040697.JPGP1040699.JPG

RD Bavorov 448 - Rekonstrukce střechy a fasády

3. 5. 2017

Rekonstrukce střešního pláště s nadkrokevním zateplením a zateplení fasády (ETICS). Rekonstrukce provedena vrámci Zelená úsporám.

BAH1.JPGBAH2.JPGBAH3.JPG

Dodávka mostu - Volary

5. 5. 2016

Realizace mostu přec říčku z dubového řeziva.

P1050250.JPGP1050251.JPGP1050259.JPG

Hřbitovní kostel sv. Cyrila a Mětoděje

12. 2. 2015

Rekonstrukce střešní ho pláště novorománského hřbitovního kostela sv. Cyrila a Metoděje (1870). Výměna krytiny (pálená taška Bobrovka) a klempířských konstrukcí vč. provedené renovace poškozených částí tesařské konstrukce.

36_0.jpg36_1.jpg36_2.jpg

Kostel svatého Jakuba, Prachatice

12. 9. 2013

Realizována výměna prejzové krytiny s klempířskýmy prvky a provedeno vyspravení s částečnou výměnou poškozených tesařských konstrukcí, dle památkové péče v přesně stanoveném rozsahu a postupu prací

35_1.jpg35_2.jpg35_3.jpg

Novostavba RD ve Volarech

12. 2. 2015

Zhotovena pohledová tesařská konstrukce se záklopem interiéru vč. konečné povrchové úpravy, nadkrokevní tepelná izolace minerální (kamenou) vatou Rockwool LD, střešní krytina Bramac Tegalit, klempířské konstrukce Cu. Dále provedena část fasády dřevěným provětrávaným obkladem s tepelnou izolací, a zhotovení balkónu.

31_0.jpg31_1.jpg31_2.jpg

Dodávka střešní konstrukce novostavby RD

10. 12. 2018

Dodávka tesařských konstrukcí, střešní krytimy Tondach Samba 11 engoba a klempířských konstrukcí z Al plech Prefa.

RUM - IMG_20181016_140501.jpgRUM - IMG_20181016_140604.jpgRUM - IMG_20181025_125350.jpg

Restaurace U Hulešů, Netolice Mírové náměstí 52

20. 9. 2011

Realizována rekonstrukce střešního pláště s opravou a vyspravením tesařské konstrukce včetně chemické sanace konstrukcí proti dřevokazným škůdcům.

34_0.jpg34_1.jpg34_2.jpg

Husinec, Prokopovo náměstí č.p.48

12. 2. 2009

Rekonstrukce střešního pláště a tesařských konstrukcí historického domu.

13_0.jpg13_1.jpg13_2.jpg

RD Libínské Sedlo, Prachatice

26. 4. 2012

V rámci dodávky byla provedena výměna střešní krytiny (stávající azbestové šablony nahrazeny betonovou taškou), vyjmuta původní tepelná izolace, namontována sanační parobrzda s proměným difuzním odporem určana pro rekonstrukce střechy přeložením z vnější strany pláště, dále namontována nová TI (minerální vlákno 14cm) mezi stávající tesařskou konstrukci a pro dosažení optimálních TI standartů zhotovena nadkrokevní TI v rozsahu 16cm

9_0.jpg9_2.jpg9_4.jpg

Lipovice 37, Vlachovo Březí

12. 6. 2013

Realizováno - výměna střešní krytiny, vyspravení a částečné přepracování tesařské konstrukce, hydroizolace, nové klempířské konstrukce, obklad vnějších podhledů střechy.

25_0.jpg25_1.jpg25_2.jpg

Tochovice 95 - Dodávka střešního pláště technického zázemí RD

3. 5. 2017

Dodána tasařská konstrukce a střešní plášť rekonstruovaného objektu technického zázemí RD

1 Toch.jpg2 Toch.jpg3 Toch.jpg

BD Jana Zajíce, Praha 7

20. 3. 2012

V rámci rekonstrukce byla provedena výměna střešní krytiny (stávající hliníkové šablony /alukryt/ a živičné pásy nahrazeny pálemou taškou /bobrovka/ a falcovanou krytinou Lindab), vyspravena původní tepelná izolace a doplněna další vrstvou nového izolantu, dále vyměněny střešní okna s přepracováním do sestav v dvojicích s vloženou mezi okení krokví vše Velux a úpravou SDK.

ZAJ.JPGZAJ1.JPGZAJ2.JPG

RD Volary - rekonstrukce střešního pláště

9. 11. 2014

Rekonstrukce střešního pláště s provedenou tepelnou izolací stávající půdní vestavby, částečný dřevěný fasádní obklad se zateplením zdíva. Dále provedeno zastřešení zádveří a zhotovení balkónu. Krytina Tondach Samba 11 glazura.

P1020266.JPGP1040451.JPGP1020265.JPG

Rekonstrukce střechy BD v Kubově Huti

9. 8. 2014

Rekonstrukce střešního pláště BD se zhotovením tesařské konstrukce pultových střešních vikýřů pro obytnou půdní vestavbu a částečným dřevěným fasádním obkladem štítů. Krytina Bramac Tegalit a falcovaný Titanzinkový plech.

P1040155.JPGP1040368.JPGP1040159.JPG

RD Klecany - Dodávka střechy

9. 8. 2008

Realizována demontáž původní střešní konstrukce a dodána nová kompletní střešní konstrukce rekonstruovaného RD. Krytina Tondach Stodo 12 galzura.

KLEC1.JPGKLEC2.JPGKLEC3.jpg

Mitterfirmianreut - Vestavba obytného podkroví

20. 12. 2009

Předmětem dodávky byle půdní vestavba obytného podkrový vč. montáž střešních oken Velux. Rozsah prací: tepelné izolace, elektroinstalace, střešní okna, příčky, palubkové obklady a masivní modřínová podlaha včetně voskových nátěrů.

Mitterfirmiansreut 1.JPGMitterfirmiansreut 2.JPGMitterfirmiansreut 3.JPG

Lenora čp.140, Chalupa u Vondráků

12. 2. 2013

Výměna střešní krytiny - demontována azbestová šablona následně i původní dřevěné šindele s laťováním. Provedeno vyspravení  a doplnění tesařské konstrukce, montován celoplošný záklop z OSB desek dále hydroizolační pás, kladena nová střešní krytina ISOLA Karát černá(asfaltové šindele) s provedením nových klempířských konstrukcí z povrchově upraveného Pz plechu.

30_0.jpg30_1.jpg30_2.jpg

Oseky 37, Prachatice - Rekonstrukce roubení a stavební úpravy RD

7. 4. 2010

Stavebímy úpravamy byla rekonstruována kompletně obytná část původního statku.

Byla nutná kompletí rekonstrukce roubené části obvodového pláště budovy a následně provedeny komplětně nové : podlahy vč. krytin, trámové stropy, elektroinstalace, voda, topení, okení výplně, omítky, interiérové dveře, schodiště, půdní vestavba a koupelny s wc.

1o (1).jpg1o (2).jpg1o (3).JPG

RD Kovářská, Chomutov - Rekonstrukce střešní krytiny

5. 10. 2013

Předmětem dodávky byla výměna střešní krytiny stávající eternitové střechy za asfaltový šindel ISOLA

kovářská 005.jpgkovářská 2.JPGkovářská 3.JPG